Về Chúng Tôi

1. Hoàn cảnh ra đời

 • Quỹ Học bổng (QHB) Người Long An có tiền thân là Quỹ học bổng của Cựu học sinh (CHS) trường chuyên Lê Quý Đôn – Long An (LQĐ –LA) thành lập chính thức từ năm 2005. (Năm 2005, CHS LQĐ đã bắt đầu hoạt động quyên góp và trao học bổng).
 • Sự thành lập Quỹ học bổng mới nhằm đáp ứng nguyện vọng của đa số CHS LQĐ LA muốn có một sự thay đổi về chất và lượng trong việc hoạt động của QHB nhằm gánh vác một phần trách nhiệm xã hội và chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục.

2. Mục đích – ý nghĩa và tầm ảnh hưởng

 • Quỹ là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các CHS Lê Quí Đôn nói riêng và người Long An nói chung nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ các học sinh, sinh viên trường chuyên Long An và trường Lê Quí Đôn ham học, có ý chí, nghị lực, tâm huyết nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn tiếp tục con đường đèn sách, thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và góp phần giúp ích cho gia đình, xã hội.
 • Bên cạnh việc hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên về mặt tài chính, quỹ còn có các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng bước tài năng như kết nối du học, kết nối cơ hội nghề nghiệp, …
 • Nếu mô hình Quỹ phát triển tốt thì sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng ra phạm vi toàn tỉnh hay những vùng lân cận (5 hoặc 10 năm tới).

3. Chức năng – nhiệm vụ

 • Quỹ sẽ tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các cựu học sinh Lê Quí Đôn nói riêng và Long An nói chung ở trong nước và ngoài nước, có thể hướng đến các doanh nghiệp có lãnh đạo là người Long An, đặc biệt là CHS LQĐ.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, xác định quy mô, đối tượng được xét, hưởng học bổng.
 • Việc xét học bổng sẽ dựa trên các tiêu chí cụ thể, linh hoạt sao cho đạt được kết quả tốt nhất.
 • Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.
 • Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động một cách công khai, minh bạch trên website và trên mạng xã hội.

4. Tiêu chí cấp học bổng

 • Trong giai đoạn đầu, đối tượng của QHB là học sinh, sinh viên của trường chuyên Long An hay trường Lê Quí Đôn.
 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn
 • Học lực khá trở lên
 • Tận tâm, có ý chí, nghị lực, đạo đức tốt, năng nổ, nhiệt tình, muốn cống hiến cho xã hội
 • Cuối mỗi học kỳ, người nhận học bổng phải gửi bảng điểm (tính điểm trung bình học kỳ) có xác nhận của trường về Ban Điều hành Quỹ để xét cấp lại học bổng.
 • Cuối mỗi quý gửi email báo cáo tình hình học tập, cuộc sống cho Ban Điều hành Quỹ,
 • Đối với các trường hợp đặc biệt, Ban Điều hành sẽ có những xem xét riêng

5. Cơ cấu tổ chức

5.1 Chủ tịch danh dự:

 • Là người có uy tính, có vai trò gắn kết trong cộng đồng CHS LQĐ, có thời gian gắn bó với hoạt động QHB.
 • Có khả đóng góp tạo hình ảnh uy tín cho QHB, là đầu mối liên lạc với các cơ quan hữu quan trong tỉnh khi cần.

5.2 Ban Cố Vấn

 • Là những thành viên từng gắn bó với hoạt động QHB qua các thời kỳ hoặc có kinh nghiệm điều hành các QHB khác.
 • Có khả năng đưa ra những tư vấn giúp cho việc hoạch định chiến lược và công tác điều hành QHB thêm hiệu quả

5.3 Thư ký ban điều hành

 • Phụ trách giúp ban điều hành lên lịch làm việc ghi văn bản các cuộc họp -Triển khai các công việc cụ thể khi ban điều hành yêu cầu.

5.4 Ban Điều hành:

 • Hoạch định chiến lược cho Quỹ, điều phối, giám sát hoạt động các ban.
 • Xây dựng phát triển các mối quan hệ chiến lược với các bên liên quan.

5.5 Ban Truyền thông

 • Đưa ra các ý tưởng, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện nhằm tăng sự xuất hiện hình ảnh về Quỹ đến với các thành viên.
 • Là đầu mối đại diện của Quỹ trong việc đưa các thông điệp ra bên ngoài, đảm bảo các thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện Website, Facebook, Youtube riêng của Quỹ và các kênh truyền thông khác
 • Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn các ấn phẩm truyền thông của Quỹ
 • Quay phim, chụp ảnh cho các hoạt động của Quỹ
 • Hỗ trợ ban điều hành lên lịch họp.

5.6 Ban Vận động tài trợ:

 • Tìm nguồn tài trợ cho Quỹ tương ứng với quy mô, định hướng phát triển của QHB qua từng thời kỳ, xây dựng các mối quan hệ với những mạnh thường quân, giám sát ban tài chính

5.7 Ban Tài chính:

 • Quản lí, điều tiết nguồn tiền của Quỹ

5.8 Ban liên lạc nước ngoài:

 • Đầu mối cho các thành viên là du học sinh và các bạn đang định cư ở nước ngoài

5.9 Ban Cấp xét Học bổng và Kiểm soát

 • Soạn thảo chi tiết điều lệ quỹ học bổng
 • Quản lý, cập nhật thông tin sinh viên đã và đang nhận học bổng của Quỹ.
 • Theo dõi tiến trình học tập và tham gia hoạt động tình nguyện của các em nhận học bổng tại Quỹ nhằm giữ kênh thông tin liên lạc giữa các em với Quỹ.
 • Lên kế hoạch và chuẩn bị các biểu mẫu trong giai đoạn xét duyệt học bổng.

5.10 Tình nguyện viên:

 • Chủ yếu là những em nhận học bổng.
www.000webhost.com