Liên Hệ

Hiện tại, mọi đóng góp cho Quỹ học bổng xin chuyển khoản về tài khoản:

Số TK: 00071001133672 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM

Chủ TK: Võ Trần Khánh Hà

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ thông tin người chuyển và nôi dung đóng góp Trao học bổng (dùng để phát học bổng) hoặc Kinh phí hoạt động (để duy trì hoạt động).

Chân thành cảm ơn.

www.000webhost.com